Descartes hemliga anteckningar

En sann berättelse om matematik, mystik och strävan efter att förstå universum
Författare: Amir D. Aczel

Utgivningsdag: 2006-10-04
Recensionsdag: 2006-10-04

Mediakontakt: Bonnierförlagens Press

En sann berättelse om filosofi, matematik, historia och ockult vetenskap.

René Descartes (1596–1650) föddes i Frankrike och växte upp till en ytterst begåvad student. Han studerade juridik, matematik och fysik men deltog också som frivillig i trettioåriga krigets inledningsskede. Efter att ha lämnat armén begav han sig ut på omfattande resor i Tyskland, Italien och Frankrike. Så småningom bosatte han sig i Nederländerna. Han ägnade sig åt filosofi och naturvetenskap, skrev böcker och hade en livlig kontakt med flera av den tidens ledande filosofer, teologer och vetenskapsmän. På inbjudan av drottning Kristina reste han till Stockholm för att undervisa henne i filosofi. Där insjuknade han och dog efter endast några månader.    Descartes är en av förgrundsgestalterna inom västerländsk filosofi och matematik. Hans tes ”Jag tänker, alltså existerar jag” innebar början till en ny syn på människan och han lade även grunden till den analytiska geometrin och den matematiska topologin.    Men det fanns också en gåtfull sida hos Descartes. Möjligen var han till och med medlem i ett ockult brödraskap och han förde en hemlig anteckningsbok där han hade kodat texten.    Efter Descartes död begav sig matematikern Leibniz till Paris för att leta efter anteckningsboken. Han fann den hos en god vän till Descartes och fick tillåtelse att kopiera ett antal sidor. Leibniz lyckades avkoda texten och hans noteringar finns kvar än i dag.    Men varför hade Descartes en hemlig anteckningsbok och vad innehöll den?

Descartes hemliga anteckningar är en levande beskrivning av Europa under 1600-talet och berättelsen om en oerhört intelligent man med ett äventyrslystet sinnelag och en förmåga att tänka bortom det konventionella.

Amir D. Aczel är gästforskare i vetenskapshistoria vid Harvard University och docent i matematik vid Bentley College i Boston. Hans populärvetenskapliga böcker har översatts till ett flertal språk. Descartes hemliga anteckningar är hans första bok på svenska.

Detaljerad fakta

Recensionsdag: 2006-10-04 Översättare: Göran Grip Originalutgåvans titel: Descartes's Secret Notebook Originalutgåvans utgivningsår: 2005 Antal sidor: 231 Mått: 160 x 241 x 21 mm Vikt: 550 g Format (utgivningsdatum): Kartonnage, 9789197526593 (2006-10-04)

Descartes hemliga anteckningar

En sann berättelse om matematik, mystik och strävan efter att förstå universum
Författare: Amir D. Aczel

Utgivningsdag: 2006-10-04
Recensionsdag: 2006-10-04

Mediakontakt: Bonnierförlagens Press

En sann berättelse om filosofi, matematik, historia och ockult vetenskap.

René Descartes (1596–1650) föddes i Frankrike och växte upp till en ytterst begåvad student. Han studerade juridik, matematik och fysik men deltog också som frivillig i trettioåriga krigets inledningsskede. Efter att ha lämnat armén begav han sig ut på omfattande resor i Tyskland, Italien och Frankrike. Så småningom bosatte han sig i Nederländerna. Han ägnade sig åt filosofi och naturvetenskap, skrev böcker och hade en livlig kontakt med flera av den tidens ledande filosofer, teologer och vetenskapsmän. På inbjudan av drottning Kristina reste han till Stockholm för att undervisa henne i filosofi. Där insjuknade han och dog efter endast några månader.    Descartes är en av förgrundsgestalterna inom västerländsk filosofi och matematik. Hans tes ”Jag tänker, alltså existerar jag” innebar början till en ny syn på människan och han lade även grunden till den analytiska geometrin och den matematiska topologin.    Men det fanns också en gåtfull sida hos Descartes. Möjligen var han till och med medlem i ett ockult brödraskap och han förde en hemlig anteckningsbok där han hade kodat texten.    Efter Descartes död begav sig matematikern Leibniz till Paris för att leta efter anteckningsboken. Han fann den hos en god vän till Descartes och fick tillåtelse att kopiera ett antal sidor. Leibniz lyckades avkoda texten och hans noteringar finns kvar än i dag.    Men varför hade Descartes en hemlig anteckningsbok och vad innehöll den?

Descartes hemliga anteckningar är en levande beskrivning av Europa under 1600-talet och berättelsen om en oerhört intelligent man med ett äventyrslystet sinnelag och en förmåga att tänka bortom det konventionella.

Amir D. Aczel är gästforskare i vetenskapshistoria vid Harvard University och docent i matematik vid Bentley College i Boston. Hans populärvetenskapliga böcker har översatts till ett flertal språk. Descartes hemliga anteckningar är hans första bok på svenska.

Ladda ner omslag

Detaljerad fakta

Recensionsdag: 2006-10-04 Översättare: Göran Grip Originalutgåvans titel: Descartes's Secret Notebook Originalutgåvans utgivningsår: 2005 Antal sidor: 231 Mått: 160 x 241 x 21 mm Vikt: 550 g Format (utgivningsdatum): Kartonnage, 9789197526593 (2006-10-04)

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare