Om paradiset och makten

USA och Europa i den nya världsordningen
Författare: Robert Kagan

Utgivningsdag: 2003-10-28
Recensionsdag: 2003-10-28

Mediakontakt: Bonnierförlagens Press

Kagan, Robert Paradiset och makten USA och Europa i den nya världsordningen Paradiset och makten handlar om USA:s utrikespolitik och varför USA och Europa inte längre förstår varandra.Boken är skriven av Robert Kagan, en ledande konservativ amerikansk politisk skribent. Den har förorsakat en storm i de kretsar som diskuterar internationella relationer och har hitintills utgivits i 13 länder. I USA har boken blivit en bestseller och väckt stort jubel. I Europa har gensvaret varit det motsatta.Europeiska ledare oroas alltmer över USA:s politik och agerande i världen och det politiska förhållandet mellan USA och Europa har blivit alltmer ansträngt.I tidskriften Policy Review , sommaren 2002, bröt Robert Kagan tystnaden med sin essä. Mot bakgrund av Europas och Förenta staternas olika historia efter andra världskriget menar han att den ena partens behov av att undkomma ett blodigt förflutet har lett till nya transnationella förhållanden om makt och hot, medan den andra i kraft av sin styrka och globala räckvidd nödtvunget har utvecklats till en garant för det postmoderna paradiset.Kagan menar att européer och amerikaner inte längre har en gemensam syn på världen. Europa avsvär sig makt, sätter sin lit till samarbete, transnationella överenskommelser och internationell rätt. Det inträder i ett posthistoriskt paradis präglat av fred och relativt välstånd, skriver Kagan, förverkligandet av Immanuel Kants ’eviga fred’. Förenta staterna omhuldar makten i en värld där internationella överenskommelser och regler är opålitliga och där verklig säkerhet och frihetens försvar och utbredning alltjämt bygger på militär styrka. Kort sagt, med essäns flitigast citerade formulering: amerikanerna är från Mars, européerna från Venus.Denna mycket aktuella och omdiskuterade bok har skakat om i det utrikespolitiska etablissemanget från Washington till Tokyo. Robert Kagan (f. 1959) är docent vid Carnegie Endowment for International Peace, där han leder ett projekt om USA:s ledarskap. Förutom att vara månatlig kolumnist i Washington Post medverkar han även i New Republic samt Weekly Standard. Han har tidigare skrivit A Twilight Struggle: American Power and Nicaragua 1977–1990, och tillsammans med William Kristol redigerat antologin Crisis and Opportunity in American Foreign and Defence Policy. Tillsammans med William Kristol, är Kagan den intellektuelle arkitekten bakom en nykonservativ interventionism som försöker utbreda demokrati och amerikanska värden över världen, om nödvändigt med våld. Han bor i Bryssel. Essän Paradiset och makten utges i utvidgad form som bok och publicerades ursprungligen i Policy Review 2002, en tidskrift som sponsras av Hoover Institution vid Stanford University.Detta är den första boken i en serie med dagsaktuella politiska frågor som utges på BokförlagetDN. I januari utkommer Emmanuel Todds Låtsasimperiet. Om det amerikanska systemets sönderfall

Detaljerad fakta

Recensionsdag: 2003-10-28 Översättare: Joachim Retzlaff Originalutgåvans titel: Of Paradise and Power. America and Europe in the new world order. Omslagsformgivare: Claes Gustavsson Antal sidor: 124 Mått: 130 x 206 x 13 mm Vikt: 247 g Format (utgivningsdatum): Kartonnage, 9789175885414 (2003-10-28)

Om paradiset och makten

USA och Europa i den nya världsordningen
Författare: Robert Kagan

Utgivningsdag: 2003-10-28
Recensionsdag: 2003-10-28

Mediakontakt: Bonnierförlagens Press

Kagan, Robert Paradiset och makten USA och Europa i den nya världsordningen Paradiset och makten handlar om USA:s utrikespolitik och varför USA och Europa inte längre förstår varandra.Boken är skriven av Robert Kagan, en ledande konservativ amerikansk politisk skribent. Den har förorsakat en storm i de kretsar som diskuterar internationella relationer och har hitintills utgivits i 13 länder. I USA har boken blivit en bestseller och väckt stort jubel. I Europa har gensvaret varit det motsatta.Europeiska ledare oroas alltmer över USA:s politik och agerande i världen och det politiska förhållandet mellan USA och Europa har blivit alltmer ansträngt.I tidskriften Policy Review , sommaren 2002, bröt Robert Kagan tystnaden med sin essä. Mot bakgrund av Europas och Förenta staternas olika historia efter andra världskriget menar han att den ena partens behov av att undkomma ett blodigt förflutet har lett till nya transnationella förhållanden om makt och hot, medan den andra i kraft av sin styrka och globala räckvidd nödtvunget har utvecklats till en garant för det postmoderna paradiset.Kagan menar att européer och amerikaner inte längre har en gemensam syn på världen. Europa avsvär sig makt, sätter sin lit till samarbete, transnationella överenskommelser och internationell rätt. Det inträder i ett posthistoriskt paradis präglat av fred och relativt välstånd, skriver Kagan, förverkligandet av Immanuel Kants ’eviga fred’. Förenta staterna omhuldar makten i en värld där internationella överenskommelser och regler är opålitliga och där verklig säkerhet och frihetens försvar och utbredning alltjämt bygger på militär styrka. Kort sagt, med essäns flitigast citerade formulering: amerikanerna är från Mars, européerna från Venus.Denna mycket aktuella och omdiskuterade bok har skakat om i det utrikespolitiska etablissemanget från Washington till Tokyo. Robert Kagan (f. 1959) är docent vid Carnegie Endowment for International Peace, där han leder ett projekt om USA:s ledarskap. Förutom att vara månatlig kolumnist i Washington Post medverkar han även i New Republic samt Weekly Standard. Han har tidigare skrivit A Twilight Struggle: American Power and Nicaragua 1977–1990, och tillsammans med William Kristol redigerat antologin Crisis and Opportunity in American Foreign and Defence Policy. Tillsammans med William Kristol, är Kagan den intellektuelle arkitekten bakom en nykonservativ interventionism som försöker utbreda demokrati och amerikanska värden över världen, om nödvändigt med våld. Han bor i Bryssel. Essän Paradiset och makten utges i utvidgad form som bok och publicerades ursprungligen i Policy Review 2002, en tidskrift som sponsras av Hoover Institution vid Stanford University.Detta är den första boken i en serie med dagsaktuella politiska frågor som utges på BokförlagetDN. I januari utkommer Emmanuel Todds Låtsasimperiet. Om det amerikanska systemets sönderfall

Ladda ner omslag

Detaljerad fakta

Recensionsdag: 2003-10-28 Översättare: Joachim Retzlaff Originalutgåvans titel: Of Paradise and Power. America and Europe in the new world order. Omslagsformgivare: Claes Gustavsson Antal sidor: 124 Mått: 130 x 206 x 13 mm Vikt: 247 g Format (utgivningsdatum): Kartonnage, 9789175885414 (2003-10-28)

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare