Gisela van der Ster

Gisela van der Ster är dietist med mångårig erfarenhet av arbete med ätstörningar. Hon har privatmottagning i Stockholm och Uppsala, och arbetar med både enskilda klienter och grupper. Hon har dessutom arbetat på olika specialistenheter runtom i Sverige, och har medverkat i de expertgrupper som har utarbetat riktlinjer för ätstörningsbehandling i Sverige.

 

År 2000 utkom hon tillsammans med Anna-Carin E Lindskog med den uppmärksammade boken Ät allt! Hellre nästan rätt än exakt fel (Alfabeta).

 

Gisela van der Ster disputerade 1995 med avhandlingen Nutritional Assessment in Anorexia Nervosa and Bulimia Nervosa. Avhandlingsarbetet väckte hennes intresse för hur maten vi äter – eller inte äter – i allra högsta grad påverkar vårt välbefinnande, bland annat hur bristen på olika livsmedel gör att kroppen reagerar med olika symtom.

Utgivning

Gisela van der Ster

Gisela van der Ster

Gisela van der Ster är dietist med mångårig erfarenhet av arbete med ätstörningar. Hon har privatmottagning i Stockholm och Uppsala, och arbetar med både enskilda klienter och grupper. Hon har dessutom arbetat på olika specialistenheter runtom i Sverige, och har medverkat i de expertgrupper som har utarbetat riktlinjer för ätstörningsbehandling i Sverige.

 

År 2000 utkom hon tillsammans med Anna-Carin E Lindskog med den uppmärksammade boken Ät allt! Hellre nästan rätt än exakt fel (Alfabeta).

 

Gisela van der Ster disputerade 1995 med avhandlingen Nutritional Assessment in Anorexia Nervosa and Bulimia Nervosa. Avhandlingsarbetet väckte hennes intresse för hur maten vi äter – eller inte äter – i allra högsta grad påverkar vårt välbefinnande, bland annat hur bristen på olika livsmedel gör att kroppen reagerar med olika symtom.

Utgivning

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare