James Van Praagh

James Van Praagh har blivit världsberömd för sin mediala förmåga och som förmedlande länk mellan den andliga och den fysiska världen. Många människor har blivit hjälpta av de budskap han förmedlat från avlidna anhöriga. Van Praagh håller föreläsningar och offentliga seanser över hela världen och organiserar också specialresor till andliga centra i bland annat Egypten, Mexiko och Brasilien. Han har också producerat meditationsband som lär ut hur man utvecklar sin mediala förmåga. James Van Praagh är bosatt i Los Angeles.

Utgivning

James Van Praagh

James Van Praagh har blivit världsberömd för sin mediala förmåga och som förmedlande länk mellan den andliga och den fysiska världen. Många människor har blivit hjälpta av de budskap han förmedlat från avlidna anhöriga. Van Praagh håller föreläsningar och offentliga seanser över hela världen och organiserar också specialresor till andliga centra i bland annat Egypten, Mexiko och Brasilien. Han har också producerat meditationsband som lär ut hur man utvecklar sin mediala förmåga. James Van Praagh är bosatt i Los Angeles.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare