Nathaniel Branden

Nathaniel Branden är pionjär inom området självkänsla. Han är verksam som psykoterapeut i Los Angeles men arbetar även internationellt som företagskonsult i frågor som rör självkänsla. Branden är författare till många böcker som har översatts till inte mindre än fjorton språk, däribland Taking Responsibility, The Art of Living Consciously och Self-Esteem at Work. Med stor sakkunnighet leder Branden läsaren till större självkänsla.

Utgivning

Nathaniel Branden

Nathaniel Branden är pionjär inom området självkänsla. Han är verksam som psykoterapeut i Los Angeles men arbetar även internationellt som företagskonsult i frågor som rör självkänsla. Branden är författare till många böcker som har översatts till inte mindre än fjorton språk, däribland Taking Responsibility, The Art of Living Consciously och Self-Esteem at Work. Med stor sakkunnighet leder Branden läsaren till större självkänsla.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare