Vivian Russell

Vivian Russell är fotograf, författare och numera också tomteälskare. Hon medarbetar kontinuerligt på Daily Telegraphs trädgårdssidor och skriver i en lång rad prestigefyllda trädgårdstidskrifter. Hon har även gjort flera uppmärksammade fotoböcker. Vivian Russell anser att varje trädgård borde ha åtminstone en turtomte. Vid hennes senaste Sverigeresa köpte hon i Småland två tomtar vilka nu bor i hennes trädgård i Lake District i norra England.

Vivian Russell

Vivian Russell är fotograf, författare och numera också tomteälskare. Hon medarbetar kontinuerligt på Daily Telegraphs trädgårdssidor och skriver i en lång rad prestigefyllda trädgårdstidskrifter. Hon har även gjort flera uppmärksammade fotoböcker. Vivian Russell anser att varje trädgård borde ha åtminstone en turtomte. Vid hennes senaste Sverigeresa köpte hon i Småland två tomtar vilka nu bor i hennes trädgård i Lake District i norra England.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare