Elfriede Jelinek

Elfriede Jelinek är född 1946. Hennes far var tjeckisk jude och modern var wienska med rumänskt påbrå. Hennes uppväxt präglades av ständiga krav. ”En ofrivillig katalysator för en katastrofal familjesituation” har hon kallat sig själv. Hon fick lära sig dansa balett samtidigt som hon lärde sig gå. Hon tvingades spela orgel, piano och fiol, studera komposition, främmande språk, teatervetenskap och konsthistoria. Arton år gammal bröt hon samman men tog sig ur krisen och började skriva. Det har sedan dess blivit en lång rad mycket uppmärksammade romaner och teaterpjäser. Elfriede Jelinek tilldelades Heinrich Böll-priset 1987, Stig Dagerman-priset och Nobelpriset i litteratur 2004. Glupsk. En underhållningsroman är hennes senaste stora roman.

Utgivning

Elfriede Jelinek

Elfriede Jelinek

Elfriede Jelinek är född 1946. Hennes far var tjeckisk jude och modern var wienska med rumänskt påbrå. Hennes uppväxt präglades av ständiga krav. ”En ofrivillig katalysator för en katastrofal familjesituation” har hon kallat sig själv. Hon fick lära sig dansa balett samtidigt som hon lärde sig gå. Hon tvingades spela orgel, piano och fiol, studera komposition, främmande språk, teatervetenskap och konsthistoria. Arton år gammal bröt hon samman men tog sig ur krisen och började skriva. Det har sedan dess blivit en lång rad mycket uppmärksammade romaner och teaterpjäser. Elfriede Jelinek tilldelades Heinrich Böll-priset 1987, Stig Dagerman-priset och Nobelpriset i litteratur 2004. Glupsk. En underhållningsroman är hennes senaste stora roman.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare