Jonas Svensson

Jonas Svensson (f. 1969) är teologie doktor i religionshistoria med islamologisk inriktning. I avhandlingen Women's human rights and Islam behandlas en pågående internationell debatt om islam och kvinnors mänskliga rättigheter. Tidigare har Jonas Svensson skrivit boken Muslimsk feminism (1996). Han har forskat i muslimska perspektiv på genteknik samt har för tillfället en anställning på halvtid som forskare i ett projekt om islamisk utbildning och social utveckling i Kisumu, Kenya. Han har undervisat inom islamologi, mellanösternkunskap och religionsvetenskap på teologiska institutionen i Lund, och varit anställd som vikarierande lektor i ämnet mänskliga rättigheter vid Malmö högskola. Han föreläser ofta för myndigheter och organisationer i ämnen som könsroller och islam, islamisk rätt, muslimer i Sverige, samt muslimer i vården.

Jonas Svensson

Jonas Svensson (f. 1969) är teologie doktor i religionshistoria med islamologisk inriktning. I avhandlingen Women's human rights and Islam behandlas en pågående internationell debatt om islam och kvinnors mänskliga rättigheter. Tidigare har Jonas Svensson skrivit boken Muslimsk feminism (1996). Han har forskat i muslimska perspektiv på genteknik samt har för tillfället en anställning på halvtid som forskare i ett projekt om islamisk utbildning och social utveckling i Kisumu, Kenya. Han har undervisat inom islamologi, mellanösternkunskap och religionsvetenskap på teologiska institutionen i Lund, och varit anställd som vikarierande lektor i ämnet mänskliga rättigheter vid Malmö högskola. Han föreläser ofta för myndigheter och organisationer i ämnen som könsroller och islam, islamisk rätt, muslimer i Sverige, samt muslimer i vården.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare