Deborah Harkness

Deborah harkness är professor i historia vid University of Southern California. Hennes specialitet är vetenskap och medicin i det tidigmoderna Europa. Hennes senaste historiska verk handlade om hur vetenskap utövades i det elisabetanska London. Alla själars natt var hennes första roman och den första av hennes böcker som översatts till svenska. Den har sålts till 33 länder.

Utgivning

Deborah Harkness

Deborah harkness är professor i historia vid University of Southern California. Hennes specialitet är vetenskap och medicin i det tidigmoderna Europa. Hennes senaste historiska verk handlade om hur vetenskap utövades i det elisabetanska London. Alla själars natt var hennes första roman och den första av hennes böcker som översatts till svenska. Den har sålts till 33 länder.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare