Åsa Nilsonne

Åsa Nilsonne, född 1949, är utbildad läkare, professor och arbetar som psykiater, psykoterapeut och högskolelektor vid psykologisektionen, institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet. Sin första roman började hon skriva när hon kände av konflikten mellan mammarollen och rollen som yrkesarbetande kvinna: hon ville ha ett yrke där hon kunde arbeta hemifrån. Det först utkastet blev refuserat, men Nilsonne tog fasta på en av invändningarna: att boken saknade struktur. Den mest strukturerade genren är deckaren, resonerade hon, och arbetade om manuset till en deckare: in i bilden kom polisen Monika Pedersen. Vi har hittills fått följa Monika i tre romaner: hur hon i den första, Tunnare än blod , har nybörjarens entusiasm, medan hon i de två följande, I det tysta och Kyskhetsbältet, har en mer luttrad inställning till kriminalyrket. Trots framgången som författare har Åsa Nilsonne inte gjort något av den ursprungliga planen att arbeta hemifrån, utan kombinerar numera sitt arbete på Karolinska institutet med författarrollen.

Utgivning

Åsa Nilsonne

Åsa Nilsonne

Åsa Nilsonne, född 1949, är utbildad läkare, professor och arbetar som psykiater, psykoterapeut och högskolelektor vid psykologisektionen, institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet. Sin första roman började hon skriva när hon kände av konflikten mellan mammarollen och rollen som yrkesarbetande kvinna: hon ville ha ett yrke där hon kunde arbeta hemifrån. Det först utkastet blev refuserat, men Nilsonne tog fasta på en av invändningarna: att boken saknade struktur. Den mest strukturerade genren är deckaren, resonerade hon, och arbetade om manuset till en deckare: in i bilden kom polisen Monika Pedersen. Vi har hittills fått följa Monika i tre romaner: hur hon i den första, Tunnare än blod , har nybörjarens entusiasm, medan hon i de två följande, I det tysta och Kyskhetsbältet, har en mer luttrad inställning till kriminalyrket. Trots framgången som författare har Åsa Nilsonne inte gjort något av den ursprungliga planen att arbeta hemifrån, utan kombinerar numera sitt arbete på Karolinska institutet med författarrollen.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare