Annica Triberg

Annica Triberg är journalist och författare. På Forum har hon publicerat Drömmen om Toscana, Vitlök!, Öland – långt borta och nära, Stockholms skärgård, en lustfylld resa från Arholma till Öja och Hildasholm – Axel Munthes gåva till sin hustru. Alla med foto av Albert Håkansson. På Bokförlaget DN har hon givit ut Stockholms skärgård (kartguide) samt Nostalgiboken i två utgåvor.

Annica Triberg

Annica Triberg är journalist och författare. På Forum har hon publicerat Drömmen om Toscana, Vitlök!, Öland – långt borta och nära, Stockholms skärgård, en lustfylld resa från Arholma till Öja och Hildasholm – Axel Munthes gåva till sin hustru. Alla med foto av Albert Håkansson. På Bokförlaget DN har hon givit ut Stockholms skärgård (kartguide) samt Nostalgiboken i två utgåvor.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare