Anne Karin Elstad

Anne Karin Elstad är född 1938 i Valsøyfjord i Nordmøre och är till yrket lärare. Hennes intresse för gammal bondekultur och släkttradition har givit färg åt hennes stora romancykel från norsk bondemiljö på 1800-talet där handlingen är infogad i en levande beskriven kulturhistorisk ram.
Den första boken i denna cykel, på svenska Gården i dalen, som i Norge kom 1976, blev en omedelbar succé. Den följdes snart av tre delar till: Kärleksbarn, Uppbrott och Vägarna möts. Det är Magret, ett oäkta barn, och hennes familj på gården Innhaug som vi där får följa. Dessa böcker fick stor spridning både i bokhandeln och i bokklubb.
Anne Karin Elstad har också skrivit en annan typ av böcker som utspelar sig i vår tid. Bland dem kan nämnas Maria, Maria – som är en stark skildring av en medelålders kvinna som drabbas av hjärnblödning. Författaren skriver med stor insikt och förståelse om hur detta upplevs inifrån. Till denna samtidsgenre bör också – ty dagarna är onda räknas. Det är ett triangeldrama där starka känslor, avundsjuka och trångsynthet frodas på en liten ort på landsbygden.
Under 1990-talet kom så författaren med ytterligare en romanserie om fyra böcker: Till dess morgonvinden blåser, Såsom dina dagar, Dit ödets vägar bär och Äntligen fri, i vilka Julie som är född 1900 står i centrum. Vi får följa henne alltifrån artonårsåldern, då hon som unga flickor brukar har många drömmar om framtiden, över hennes giftermål med sin älskade Jørgen, deras gemensamma liv och barn och upp till dess hon är i pensionsåldern. Och samtidigt får vi en god bild av samhället under det sekel då så många stora omvälvningar äger rum.
Anne Karin Elstad har även i Sverige en mycket stor läsekrets, och hennes böcker har i dag sålts i över 2 miljoner exemplar.

Utgivning

Anne Karin Elstad

Anne Karin Elstad

Anne Karin Elstad är född 1938 i Valsøyfjord i Nordmøre och är till yrket lärare. Hennes intresse för gammal bondekultur och släkttradition har givit färg åt hennes stora romancykel från norsk bondemiljö på 1800-talet där handlingen är infogad i en levande beskriven kulturhistorisk ram.
Den första boken i denna cykel, på svenska Gården i dalen, som i Norge kom 1976, blev en omedelbar succé. Den följdes snart av tre delar till: Kärleksbarn, Uppbrott och Vägarna möts. Det är Magret, ett oäkta barn, och hennes familj på gården Innhaug som vi där får följa. Dessa böcker fick stor spridning både i bokhandeln och i bokklubb.
Anne Karin Elstad har också skrivit en annan typ av böcker som utspelar sig i vår tid. Bland dem kan nämnas Maria, Maria – som är en stark skildring av en medelålders kvinna som drabbas av hjärnblödning. Författaren skriver med stor insikt och förståelse om hur detta upplevs inifrån. Till denna samtidsgenre bör också – ty dagarna är onda räknas. Det är ett triangeldrama där starka känslor, avundsjuka och trångsynthet frodas på en liten ort på landsbygden.
Under 1990-talet kom så författaren med ytterligare en romanserie om fyra böcker: Till dess morgonvinden blåser, Såsom dina dagar, Dit ödets vägar bär och Äntligen fri, i vilka Julie som är född 1900 står i centrum. Vi får följa henne alltifrån artonårsåldern, då hon som unga flickor brukar har många drömmar om framtiden, över hennes giftermål med sin älskade Jørgen, deras gemensamma liv och barn och upp till dess hon är i pensionsåldern. Och samtidigt får vi en god bild av samhället under det sekel då så många stora omvälvningar äger rum.
Anne Karin Elstad har även i Sverige en mycket stor läsekrets, och hennes böcker har i dag sålts i över 2 miljoner exemplar.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare