Odd Løvmo

Odd Løvmo har varit stadsträdgårdsmästare, driver sedan många år en egen firma och är engagerad som fackkonsulent i Det norska hageselskap.

Odd Løvmo

Odd Løvmo har varit stadsträdgårdsmästare, driver sedan många år en egen firma och är engagerad som fackkonsulent i Det norska hageselskap.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare