Nicholas Dodman

Nicholas Dodman föddes 1946 i London och tog sin veterinärexamen i Glasgow. Han är numera professor vid Tufts University School of Veterinary Medicine i Massachusetts, USA, och förestår Tufts djursjukhus. Han har rönt internationellt erkännande för sina kunskaper i etologi, om djurs beteende, och är välkänd genom sina många tv-framträdanden i bland annat Oprah Winfrey Show och CNN News.

Utgivning

Nicholas Dodman

Nicholas Dodman föddes 1946 i London och tog sin veterinärexamen i Glasgow. Han är numera professor vid Tufts University School of Veterinary Medicine i Massachusetts, USA, och förestår Tufts djursjukhus. Han har rönt internationellt erkännande för sina kunskaper i etologi, om djurs beteende, och är välkänd genom sina många tv-framträdanden i bland annat Oprah Winfrey Show och CNN News.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare