Magnus Olausson

Magnus Olausson är fil. dr och 1:e intendent vid Nationalmuseum med särskilt ansvar för Statens porträttsamling på Gripsholms slott. Han belönades 1997 med det Zibetska priset av Svenska Akademien för sina arbeten kring gustaviansk konst och arkitektur. Författaren bygger till stor del denna skildring av Gustav III:s ryska resa på en helt okänd resedagbok som fördes av kungens närmaste man, greve Ulrik Scheffer.

Utgivning

Magnus Olausson

Magnus Olausson är fil. dr och 1:e intendent vid Nationalmuseum med särskilt ansvar för Statens porträttsamling på Gripsholms slott. Han belönades 1997 med det Zibetska priset av Svenska Akademien för sina arbeten kring gustaviansk konst och arkitektur. Författaren bygger till stor del denna skildring av Gustav III:s ryska resa på en helt okänd resedagbok som fördes av kungens närmaste man, greve Ulrik Scheffer.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare