John Updike

John Updike föddes 1932 i Shillington i Pennsylvania, en småstad som han använt som modell för flera städer i sina romaner. Han växte upp på en enslig gård, och förde en kamp mot psoriasis och mot sin stamning. Böckerna blev hans tillflykt, och han slukade böcker av författare som Agatha Christie och P.G. Wodehouse. Han började tidigt skriva själv, och hans mor stöttade honom i hans författarambitioner. Updike tog en examen i engelska vid Harvard 1954, och året därpå började han arbeta för The New Yorker, där han skrev ledare, dikter och noveller. 1957 slutade han för att kunna ägna all sin tid åt författandet. Bland Updikes mest kända verk märks romanerna om Haren, Harry Angstrom, som skildrar USA under 1900-talets andra hälft. I romanen Gertrud och Claudius gav han oss en annan bild av Hamlets mor Gertrud än den vi finner hos Shakespeare. Updike har ofta blivit kallad den nordamerikanska medelklassens store skildrare. I romanenSmåstadsliv visade han med eftertryck att det ryktet inte är överdrivet. I sin senaste roman Terroristen skildrar han en annan sida av vår tids värld, nämligen viljan att med våldsamma medel förändra samhället.

Utgivning

John Updike

John Updike

John Updike föddes 1932 i Shillington i Pennsylvania, en småstad som han använt som modell för flera städer i sina romaner. Han växte upp på en enslig gård, och förde en kamp mot psoriasis och mot sin stamning. Böckerna blev hans tillflykt, och han slukade böcker av författare som Agatha Christie och P.G. Wodehouse. Han började tidigt skriva själv, och hans mor stöttade honom i hans författarambitioner. Updike tog en examen i engelska vid Harvard 1954, och året därpå började han arbeta för The New Yorker, där han skrev ledare, dikter och noveller. 1957 slutade han för att kunna ägna all sin tid åt författandet. Bland Updikes mest kända verk märks romanerna om Haren, Harry Angstrom, som skildrar USA under 1900-talets andra hälft. I romanen Gertrud och Claudius gav han oss en annan bild av Hamlets mor Gertrud än den vi finner hos Shakespeare. Updike har ofta blivit kallad den nordamerikanska medelklassens store skildrare. I romanenSmåstadsliv visade han med eftertryck att det ryktet inte är överdrivet. I sin senaste roman Terroristen skildrar han en annan sida av vår tids värld, nämligen viljan att med våldsamma medel förändra samhället.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare