Nell Freudenberger

Nell Freudenberger slog igenom över en natt. Hennes första publicerade novell – i ett specialnummer av The New Yorker – vållade sensation i den litterära världen i USA, och förlagen tävlade om att erbjuda henne kontrakt och förskottsarvode så att hon i lugn och ro kunde skriva fyra fantastiska noveller till.

Utgivning

Nell Freudenberger

Nell Freudenberger

Nell Freudenberger slog igenom över en natt. Hennes första publicerade novell – i ett specialnummer av The New Yorker – vållade sensation i den litterära världen i USA, och förlagen tävlade om att erbjuda henne kontrakt och förskottsarvode så att hon i lugn och ro kunde skriva fyra fantastiska noveller till.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare