Gottfried Gemzell

Gottfried Gemzell är utbildad på RMI-Berghs och har en magisterexamen i litteraturvetenskap och nordiska språk från Stockholms universitet. Han är född i Västerås i början av 70-talet, och arbetar idag som copywriter och föreläsare.

Gottfried Gemzell

Gottfried Gemzell

Gottfried Gemzell är utbildad på RMI-Berghs och har en magisterexamen i litteraturvetenskap och nordiska språk från Stockholms universitet. Han är född i Västerås i början av 70-talet, och arbetar idag som copywriter och föreläsare.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare