Bokförlaget Forum, 2023-02-22

Bokförlaget Forum lanserar ny visuell identitet

Bokförlaget Forum uppdaterar sin grafiska profil. Sedan 2019 består förlaget av Bokförlaget Forum, Bonnier Fakta och Lovereads och utgör ett av Sveriges största förlag med en unik bredd i sin utgivning.

Bokförlaget Forum får ett nytt grafiskt uttryck som ett led i arbetet med att modernisera och förnya förlagets kommunikation, och att ännu tydligare kommunicera med läsarna. Varje enskilt varumärkes identitet tydliggörs, samtidigt som förlaget i stort får ett enhetligt uttryck. Den visuella identiteten rymmer ett nytt färg- och formspråk och nya logotyper för samtliga varumärken. Den nya identiteten är bättre anpassad för digitala kanaler.

Annie Kabala, förlagschef på Bokförlaget Forum:

– Vi såg ett behov av att utmana och förnya vårt visuella uttryck och samtidigt knyta an till vårt 80-åriga arv. Som förlag arbetar vi framför allt med att lyfta våra författare och deras verk, men vi är också en viktig garant för kvalitet. Vi vill även synliggöra vår unika bredd i utgivningen genom att visa att våra förlag är en del av samma familj.

I Forums logotyp används boken som symbol för en port till en annan värld. Ur logotypen kan man utläsa en bok, en dörr, och ett F. I Bonnier Faktas logotyp behålls nyckeln som symbol, som genom initialerna ”BF” illustrerar hur läsning är en nyckel till kunskap, men den får ett uppdaterat visuellt uttryck. Lovereads ger ut berättelser som berör, vilket i den nya logotypen illustreras med en ikon av ett hjärta i en bok, som på ett avskalat och lekfullt sätt visar vad Lovereads står för.

Peter Herrman, design director på Open studio:

Vi har dragit nytta av ett gemensamt visuellt uttryck där designelement och typografi lånas mellan de olika varumärkena. Samtliga logotyper utgår från samma idé om läsandet som porten till ny kunskap. Hur man med en bok i fickan när som helst kan förflytta sig till en annan värld. Med tydliga kommunikativa idéer och digitalt fokus är identiteterna anpassade för att hålla över lång tid framöver. Vi hoppas kunna förmedla den nyfikenhet, kunskap och kvalitet som kännetecknar Bokförlaget Forums utgivning.