Bokförlaget Forum, 2021-01-18

En legendarisk förlagschef har gått ur tiden

Den ledsamma nyheten att Bertil Käll gått bort har nått oss. Bertil arbetade på Forum i tjugofem års tid, och hans stora betydelse som förlagschef ekar ännu i korridoren.

Bertil lyckades ge förlaget litterärt anseende och renommé samtidigt som lönsamheten stod på topp. Bertil Källs breda syn på litteraturen och dess roll för människor är själva essensen av vad Forum är än idag.

”Vi tar varje genre på allvar” var en devis som upprepades, och som fortfarande är gångbar. Allt kunde och borde samlas under ett tak. Claudio Magris och Jackie Collins, António Lobo Antunes och Rosamunde Pilcher, Vikram Seth och Gorbatjovs biografi. Mixen var själva framgångsfaktorn.

För många av oss som var unga då blev Bertil en förebild för hur en förläggare ska vara. Och när han hade slutat minns vi med värme hur han brukade komma och hälsa på i egenskap av litterär scout. Han hade alltid tid över för att sitta ner och prata en stund.

Vi minns Bertil Käll som omtänksam, intellektuell, nyfiken och rolig. En gentleman av europeiskt snitt vars intellekt och affärsnäsa förlaget än idag är tacksamt över.

Våra tankar går till hans närmaste och särskilt till hans dotter Anna som också arbetade länge på förlaget.

Läs gärna de fina minnesartiklarna i Dagens Nyheter och Svensk Bokhandel.