Bokförlaget Forum, 2018-02-16

Nu startar Romanceakademin!

Stjärnförfattaren Simona Ahrnstedt startar tillsammans med Pamela Schultz Nybacka, Anna Frankl och Ebba Östberg den svenska Romanceakademin. Romanceakademins syfte är att främja romance i Sverige, både läsande och skrivande, lyfta fram författarskap samt öka kunskapen och krossa fördomar.

– Romance har länge varit en genre knuten till kvinnor och tyngd av fördomar – kanske just för att den i huvudsak skrivs och läses av kvinnor. Det är dags att ändra på det och se värdet av romance, säger Pamela Schultz Nybacka.

Romance är världens största litterära genre. Där finns många moderna, innovativa och intressanta författarskap. I Sverige är genren relativt okänd. Det har saknats ett officiellt och sammanlänkande forum för läsare, författare och andra intresserade.

– Vi fyra har samlats regelbundet för att diskutera feminism, litteratur och romance. Ur dessa samtal växte vår gemensamma vilja att skapa en svensk Romanceakademi, säger Simona Ahrnstedt.

– Världen runt omkring oss är för tillfället ganska deprimerande. Då tror vi att det behövs litteratur där man vet att det ordnar sig på slutet. Vi tror också att romance kan fungera som en lättillgänglig litterär fristad, där kvinnor får vara både starka, självständiga OCH bli lyckliga i sin relation, säger Ebba Östberg.

Även internationellt finns det ett intresse för  romance som tar avstamp i det svenska samhället med pappamånader, mångfald, sexuell frigörelse och långt kommen jämställdhet.

– För oss är det viktigt att verka för att den svenska/skandinaviska berättartraditionen inom romance får en chans att växa och nå ut till en bredare publik, både i Sverige och internationellt, säger Anna Frankl.

Romanceakademins arbete kommer att bestå i att delta i samtal, samt att debattera och informera. Man kommer även att anordna evenemang med läsare, författare och andra intresserade samt på sikt dela ut litterära priser. Ett första event är planerat till våren i Stockholmsområdet.

Information kommer löpande publiceras på Akademins instagramkonto: @romanceakademin

Kontaktuppgifter

Simona Ahrnstedt, Författare
simona@ahrnstedt.com
070-770 18 01

Pamela Schultz Nybacka, Doktor i företagsekonomi och ansvarig för förlagskunskapen vid Stockholms universitet. Lektor vid Södertörns högskola.
Pamela.schultz.nybacka@historia.su.se
070-838 05 48

Anna Frankl, Agent och delägare på den litterära agenturen Nordin Agency.
anna@nordinagency.se
070-663 62 04

Ebba Östberg, Förläggare. Ansvarig för romanceförlaget Lovereads inom Bonnierförlagen.
ebba.ostberg@forum.se 
072-302 30 22

Lovereads är ett boutique-imprint som ger ut smart och modern romance på den svenska marknaden. Lovereads är ett varumärke inom Bokförlaget Forum.