Bokförlaget Forum, 2022-09-08

Foto: Gabriel Liljevall

Unik granskning av sexualbrott mot barn på nätet

I oktober släpps reportageboken Fällan, skriven av journalisten och författaren Caroline Engvall. I boken möter vi brottsoffer, experter och även förövare och får en unik inblick i nätets mörkaste vrår. Caroline, som är specialiserad på sexualbrott mot barn på nätet, belyser här ett växande samhällsproblem. Men med mer kunskap och större insyn går det att vända utvecklingen.

Caroline Engvall:

– Alla barn förtjänar en trygg och säker värld online, en plats där de ska få ha roligt och träffa jämnåriga. Vi måste sluta att skuldbelägga barnen för hur de agerar på nätet. Med kunskap om vad som kan ligga bakom barns utforskande och förövarnas manipulativa metoder, är det upp till vuxenvärlden att ta vid. Det kan rädda liv!

Fällan – En reportagebok om nätsexbrott mot barn i Sverige innehåller berättelserna om några av de största svenska fallen av sexualbrott på nätet mot barn och unga, och fördjupande reportage och analys om detta växande samhällsproblem.

Caroline Engvall:

– Sexuella kränkningar, hot och brutala övergrepp på nätet är en livsfarlig, modern pandemi, och brotten kan drabba vilket barn som helst. Förövarna kan finnas mitt ibland oss. De är inte enbart ”fula gubbar” eller personer i samhällets utkanter, det kan lika gärna vara familjefäder, höga chefer och den trevlige grannen. Det de utsatta barnen ofta har gemensamt är att de inte berättar eller polisanmäler det de utsatts för på grund av skam, känslor av svek och rädsla för förövarnas hot. Hemligheterna de bär kan få ödesdigra konsekvenser för dem, bland annat i form av skolfrånvaro, ångest och självmordstankar.

Boken är baserad på intervjuer med utsatta, förövare och experter. I sitt researcharbete har Caroline Engvall också läst hundratals domar som rör sexualbrott mot barn. Brotten sker på nätet, där vuxna eller yngre personer smickrar, lockar, bekräftar, tjatar, pressar och hotar sig till nakenbilder och – filmer från barn och till och med förmår barn att begå övergrepp på sig själva eller någon annan. Vid sidan av barnen står rådvilla föräldrar som desperat försöker få svar på hur de ska kunna skydda sina barn på nätet, och stötta när det värsta händer.

Caroline Engvall:

– Min intention med reportagen är att visa den våldsamma verklighet barn kan möta online – och hur viktigt det är att vi vuxna får veta hur det faktiskt ser ut. Min erfarenhet är att många föräldrar tänker att ”det händer inte mitt barn”. Kanske beror det på att sexuella övergrepp är skrämmande och något vi tror sker långt borta och drabbar någon annans barn. Då kan det kännas lättare att blunda. Men det får vi inte göra! Alla behöver kunskap om detta.

Fällan är en kombination av true crime och samhällsreportage. I slutet av boken finns en fördjupande faktadel med vanliga frågor, förklaringar av begrepp och råd till dig som är vuxen och har barn i din närhet.

Fällan – En reportagebok om nätsexbrott mot barn i Sverige släpps 12 oktober på Bokförlaget Forum.

Om Caroline Engvall:

Caroline Engvall är författare och journalist och specialiserad på sexualbrott mot barn på nätet. 2008 kom hennes storsäljande verklighetsbaserade roman 14 år till salu. Sedan dess har hon utkommit med ett flertal uppmärksammade böcker som belyser utsatthet och hon ägnar stor del av sitt liv åt kampen mot sexuellt utnyttjande av unga.

Hon debuterade som deckarförfattare 2017 med uppmärksammade Ärren vi bär, som följdes av Judasvaggan, Dockleken, Kyrkan och Välgöraren. 2021 kom Ormvattnet, en spänningsserie om tre böcker som följer kvinnor i generationer bakåt och framåt på temat hemligheter, skam och skuld. Hon har också skrivit barnbokserien Nollan och nätet, böcker som ska underlätta för vuxna och barn att starta samtal om livet på nätet.

Caroline Engvall är organisationen Safe selfie academys grundare och driver många brottsförebyggande projekt mot sexualbrott. 2021 tilldelades hon Karin Söder-stipendiet för sina insatser för att lyfta frågan om sexualbrott mot barn på nätet.

För recensionsexemplar och intervjuförfrågningar kontakta:

Marie Lok Björk, Mediekontakt, marie.bjork@bonnierforlagen.se, +46 8 696 80 00, Växel +46 76 542 79 70 Mobil