Lars Korsell

Lars Korsell är docent i kriminologi och forskare vid Brottsförebyggande rådet. Han var tidigare chef för myndighetens enhet för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet och har varit medförfattare till ett flertal kriminologiska fackböcker, bland annat om kulturarvsbrott och SÄPO:s kontraspionage. I ”Brottsplats KB: Jakten på de stulna böckerna” fokuserar han på det enskilda fallet med KB-mannen och hans stölder på Kungliga biblioteket som senare ledde till en vindlande jakt efter de försvunna böckerna. Genom en kriminologisk närstudie av polisens förundersökningsmaterial, intervjuer med medarbetare på KB och ett nära samarbete med Greger Bergvall och Jan Ottosson, de bibliotekarier som ledde jakten på de stulna böckerna, tecknar Lars Korsell en fascinerande och delvis ny berättelse om ett av de allvarligaste kulturarvsbrotten i Sveriges historia.

Utgivning

Nyheter om författaren

Lars Korsell Foto: Stefan Tell

Lars Korsell

Lars Korsell är docent i kriminologi och forskare vid Brottsförebyggande rådet. Han var tidigare chef för myndighetens enhet för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet och har varit medförfattare till ett flertal kriminologiska fackböcker, bland annat om kulturarvsbrott och SÄPO:s kontraspionage. I ”Brottsplats KB: Jakten på de stulna böckerna” fokuserar han på det enskilda fallet med KB-mannen och hans stölder på Kungliga biblioteket som senare ledde till en vindlande jakt efter de försvunna böckerna. Genom en kriminologisk närstudie av polisens förundersökningsmaterial, intervjuer med medarbetare på KB och ett nära samarbete med Greger Bergvall och Jan Ottosson, de bibliotekarier som ledde jakten på de stulna böckerna, tecknar Lars Korsell en fascinerande och delvis ny berättelse om ett av de allvarligaste kulturarvsbrotten i Sveriges historia.

Ladda ner foton

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare