Bokförlaget Forum, 2023-10-02

Brottsplats KB – Jakten på de stulna böckerna

Den 8 december 2004 sprängdes en lägenhet i luften på Surbrunnsgatan 45 i Stockholm. I rasmassorna hittades en död man. Han var enhetschef på Kungliga Biblioteket (KB) och hade avslöjats med att ha stulit 62 böcker. Men vad hände med de stulna böckerna?

Brottsplats KB: Jakten på de försvunna böckerna berättar historien om den så kallade boktjuven, men framför allt om det gedigna arbetet med att få tillbaka titlarna som är en del av det svenska kulturarvet. Detektivarbetet, utfört av de två bibliotekarierna Greger Bergvall och Jan Ottosson, har innefattat möten med FBI, tysk polis och spår som leder tillbaka till stormaktstiden.

Foto: Stefan Tell

Karin Grönvall, Riksbibliotekarie på KB:

– Säkerheten för samlingarna är en ständigt närvarande fråga för Kungliga biblioteket. Vi prioriterar arbetet med att förebygga kulturarvsbrott. Greger Bergvall och Jan Ottosson, har med outtröttlig energi och tålamod lagt ner skickligt arbete på att få tillbaka de stulna böckerna vilket gagnar alla som är intresserade av våra samlingar.

Mattias Larsson, generaldirektör på Brå:

– Boken belyser vikten av att värna om säkerheten för vårt kulturarv. Jag är nöjd med att Brå, genom Lars Korsells gedigna kunskap, kunnat bidra med det kriminologiska perspektivet.

Martin Ransgart, förläggare och publicistisk chef på Bonnierförlagen:

– Som förläggare har det varit spännande att få ge ut denna unika historia om hur långt man är beredd att gå för att både stjäla och få tillbaka böcker. Böcker som är en viktig källa till vår historia och vårt kulturarv i Sverige.

Om författarna och boken

Lars Korsell är forskare, docent och forsknings- och utredningsråd på Brå och bidrar med ett kriminologiskt perspektiv. Lars har lång erfarenhet av att kartlägga, analysera och förebygga kulturarvsbrott. Greger Bergvall och Jan Ottosson är bibliotekarier på KB. Boken kommer ut den 3/10 i två olika format, en textutgåva och en genomillustrerad utgåva med unika bilder på de stulna böcker som återbördats till KB.