Jan Ottosson

Jan Ottosson är bibliotekarie på Kungliga biblioteket med särskild inriktning på de äldre boksamlingarna. Han ansvarar för det antikvariska förvärvet och är specialist på bibliotekets äldre historia och kataloger. Tillsammans med sin kollega Greger Bergvall har han letat efter de böcker som stals från Kungliga biblioteket av den så kallade KB-mannen, deras tidigare kollega som också var chef för handskriftenheten. Jans och Gregers nitiska efterforskningar har hittills lett till att 17 av de värdefulla böckerna har kunnat återbördas till Kungliga biblioteket. I ”Brottsplats KB: Jakten på de stulna böckerna” berättar de tillsammans med kriminologen Lars Korsell om det enträgna arbetet med att spåra stöldgodset från ett av de allvarligaste kulturarvsbrotten i Sveriges historia.

Utgivning

Nyheter om författaren

Jan Ottosson Foto: Stefan Tell

Jan Ottosson

Jan Ottosson är bibliotekarie på Kungliga biblioteket med särskild inriktning på de äldre boksamlingarna. Han ansvarar för det antikvariska förvärvet och är specialist på bibliotekets äldre historia och kataloger. Tillsammans med sin kollega Greger Bergvall har han letat efter de böcker som stals från Kungliga biblioteket av den så kallade KB-mannen, deras tidigare kollega som också var chef för handskriftenheten. Jans och Gregers nitiska efterforskningar har hittills lett till att 17 av de värdefulla böckerna har kunnat återbördas till Kungliga biblioteket. I ”Brottsplats KB: Jakten på de stulna böckerna” berättar de tillsammans med kriminologen Lars Korsell om det enträgna arbetet med att spåra stöldgodset från ett av de allvarligaste kulturarvsbrotten i Sveriges historia.

Ladda ner foton

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare