Merete Mazzarella

”Merete Mazzarella är en av svenskfinlands viktigaste skribenter, hennes essäistik präglas av vidlyftiga hopp från anekdoter ur det lilla livet till perspektivrik litteraturanalys. Ämnena tycks alltid träffa mitt i prick, det är som om man alltid velat läsa just precis det Mazzarella väljer att skriva, om det så gäller tantkraft, otrohetens lockelse i det borgerliga äktenskapet eller läsandets historia. Eller åldrandet.”
ur Ny Tid

Merete Mazzarella har skrivit en rad framgångsrika böcker, till exempel Resa med rabatt (2010) som handlar om att bli pensionär, När vi spelade Afrikas stjärna (2008) om att ha barnbarn och att vara barnbarn. Det enda som egentligen händer oss (2012) tillkom i en tid av förändring i författarens liv. I denna tid av uppbrott får läsaren betraktelser över livet som det ter sig ute i världen och på det personliga planet, tankar om kärlek, arbete, åldrande. I Att berätta sig själv. Inspirationsbok för den som vill skriva om sitt liv (2013) har hon samlat sina tankar kring att skriva - främst om hur man skriver om sitt eget liv, om det som varit och den man kommit att bli.

Merete Mazzarella är född år 1945 Helsingfors, och uppvuxen i Schweiz, Kina, Turkiet, England och Finland. Hennes bakgrund är gedigen - docent i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi och i finlandssvensk litteratur vid Helsingfors universitet, professor i nordisk litteratur, medarbetare i Hufvudstadsbladet, nya Argus, Sydsvenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Mazzarella undervisar också läkare och läkarstudenter vid Helsingfors och Uppsala universitet och promoverades till hedersdoktor vid medicinska fakultetet i Uppsala 2007.

Genom åren har Merete Mazzarella mottagit många litterära priser genom åren. 2005 mottog hon De nios pris b la och i en prismotivering från 2003 sammanfattas hennes författarskap på en träffande sätt:

”... för hennes insatser som lärd och välformulerad essäist. Sedan debuten år 1979 med Först sålde de pianot till essäsamlingen Linjer mellan stjärnor år 2002 har Merete Mazzarella utvecklat sin personliga stil på den klassiska essäistikens grund. Hennes författarskap är såväl analytiskt som stilistiskt briljant. Djup lärdom och vidsträckt beläsenhet redovisas i en ofta förrädiskt lättsam och underhållande form. Ur ett kosmopolitiskt perspektiv ringar hon in den finlandssvenska identiteten och lämnar utrymme för läsarens egna marginalanteckningar.”Utgivning

Merete Mazzarella

”Merete Mazzarella är en av svenskfinlands viktigaste skribenter, hennes essäistik präglas av vidlyftiga hopp från anekdoter ur det lilla livet till perspektivrik litteraturanalys. Ämnena tycks alltid träffa mitt i prick, det är som om man alltid velat läsa just precis det Mazzarella väljer att skriva, om det så gäller tantkraft, otrohetens lockelse i det borgerliga äktenskapet eller läsandets historia. Eller åldrandet.”
ur Ny Tid

Merete Mazzarella har skrivit en rad framgångsrika böcker, till exempel Resa med rabatt (2010) som handlar om att bli pensionär, När vi spelade Afrikas stjärna (2008) om att ha barnbarn och att vara barnbarn. Det enda som egentligen händer oss (2012) tillkom i en tid av förändring i författarens liv. I denna tid av uppbrott får läsaren betraktelser över livet som det ter sig ute i världen och på det personliga planet, tankar om kärlek, arbete, åldrande. I Att berätta sig själv. Inspirationsbok för den som vill skriva om sitt liv (2013) har hon samlat sina tankar kring att skriva - främst om hur man skriver om sitt eget liv, om det som varit och den man kommit att bli.

Merete Mazzarella är född år 1945 Helsingfors, och uppvuxen i Schweiz, Kina, Turkiet, England och Finland. Hennes bakgrund är gedigen - docent i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi och i finlandssvensk litteratur vid Helsingfors universitet, professor i nordisk litteratur, medarbetare i Hufvudstadsbladet, nya Argus, Sydsvenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Mazzarella undervisar också läkare och läkarstudenter vid Helsingfors och Uppsala universitet och promoverades till hedersdoktor vid medicinska fakultetet i Uppsala 2007.

Genom åren har Merete Mazzarella mottagit många litterära priser genom åren. 2005 mottog hon De nios pris b la och i en prismotivering från 2003 sammanfattas hennes författarskap på en träffande sätt:

”... för hennes insatser som lärd och välformulerad essäist. Sedan debuten år 1979 med Först sålde de pianot till essäsamlingen Linjer mellan stjärnor år 2002 har Merete Mazzarella utvecklat sin personliga stil på den klassiska essäistikens grund. Hennes författarskap är såväl analytiskt som stilistiskt briljant. Djup lärdom och vidsträckt beläsenhet redovisas i en ofta förrädiskt lättsam och underhållande form. Ur ett kosmopolitiskt perspektiv ringar hon in den finlandssvenska identiteten och lämnar utrymme för läsarens egna marginalanteckningar.”Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare