Åke Sellström

Åke Sellström, född 1948, är kemist och numera pensionerad forskare med fokus på kemiska och biologiska vapen. Han har varit chef på försvarets forskningsinstitut (FOI) och är initiativtagare till det europeiska CBRNE-centret i Umeå. Sellström har haft flera internationella uppdrag för FN, bland annat som vapeninspektör med uppdrag att avrusta Saddam Husseins Irak, samt chef för vapeninspektionerna i Syrien.

Utgivning

Nyheter om författaren

Åke Sellström Foto: Anna-Lena Lundqvist

Åke Sellström

Åke Sellström, född 1948, är kemist och numera pensionerad forskare med fokus på kemiska och biologiska vapen. Han har varit chef på försvarets forskningsinstitut (FOI) och är initiativtagare till det europeiska CBRNE-centret i Umeå. Sellström har haft flera internationella uppdrag för FN, bland annat som vapeninspektör med uppdrag att avrusta Saddam Husseins Irak, samt chef för vapeninspektionerna i Syrien.

Ladda ner foton

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare