Bokförlaget Forum, 2023-10-16

Foto: Anna-Lena Lundqvist

Trots krigshetsen: Fredens fotfolk fortsätter att göra jorden till en bättre plats

I nya boken Fredskemisten berättar tidigare vapeninspektör Åke Sellström om sina erfarenheter från såväl krigets som fredens frontlinje.

Arbetet som internationellt ledande forskare inom kemiska och biologiska vapen har tagit Åke Sellström till flertal aktiva stridszoner. I boken Fredskemisten får läsaren till exempel följa Åkes jakt på sanningen om vad som pågår i Saddam Husseins Irak och inbördeskriget Syrien.

Foto: Anna-Lena Lundquist

Tillsammans med journalisten Sara Nygren skildrar Åke Sellström det hemliga spelet i underrättelsevärlden, de medicinska högrisklaboratorierna och förhandlingsborden för krig eller fred – alla slutna rum dit få människor har tillträde.

Åke Sellström:

– Jag har haft förmånen att träffa och arbeta med fredens fotfolk. Jag har sett det här systemet från insidan och vet att utvecklingen över tid är positiv. Även om det finns återkommande bakslag, som nu Rysslands invasion av Ukraina och den svåra konflikten mellan Israel och Hamas, så blir jorden över tid en fredligare plats.

Jakten på sanningen, bortom politik och propaganda, har varit central i Åke Sellströms liv. Men sanningen låter sig inte fångas så lätt. För att ge en bredare förståelse för hur komplicerat det är att fatta beslut om krig och fred, behövdes fler röster och Åke kontaktade Adham, en ung syrier som till slut tvingades fly sitt älskade hemland.

– När jag och mitt team lämnade Syrien mottogs vi som hjältar och prisades för våra fredsbevarande insatser. Men för Adham och alla andra syrier på plats fortsatte ju kriget! Adham är kritisk till FN och jag ville ha med hans berättelse för att öppna dörren till det komplexa som också finns inom mig själv, när jag nu försöker reda ut vad vi egentligen åstadkom.

I Fredskemisten får läsaren följa den personliga resa som Åke gör under sina svåra och farliga uppdrag. Han får många tillfällen att reflektera över sig själv som chef, forskare och människa.

– I början kunde jag övermannas av rädsla. Men en rädd vapeninspektör kan inte göra sitt jobb. Jag måste hitta modet just i de stunder då rädslan är som störst. Jag måste ha mod att ifrågasätta sådant som andra vill dölja, mod att uppröra och utmana sina egna föreställningar.

Om författarna:

Åke Sellström är kemist och numera pensionerad forskare med fokus på kemiska och biologiska vapen. Han har varit chef på försvarets forskningsinstitut (FOI) och är initiativtagare till det europeiska CBRNE-centret i Umeå. Sellström har haft flera internationella uppdrag för FN, bland annat som vapeninspektör med uppdrag att avrusta Saddam Husseins Irak, samt chef för vapeninspektionerna i Syrien.

Foto: Anna-Lena Lundquist

Sara Nygren är journalist och författare. Hon är verksam som programledare och producent för Sveriges Radio och skribent vid Borås Tidning. Tidigare har hon tillsammans med Nadim Ghazale utkommit med boken Min väg från flykting till hela Sveriges polis.

Röster om Fredskemisten:

”Boken med Sellströms erfarenheter är både angelägen och relevant i dessa oroliga tider.” Jan Eliasson, diplomat och fd vice generalsekr. för FN

"Boken är en fascinerande resa i samtiden, från högsta diplomatiska nivå till det mest utmanande hantverket man kan tänka sig. Konsekvenserna kan vara oöverblickbara och endas några sekunder bort." Håkan Syrén, fd överbefälhavare

Fredskemisten ges ut 14 november.

Mediakontakt: Lisa Tallroth, lisa.tallroth@bonnierforlagen.se