Bokförlaget Forum, 2018-10-29

Foto: Ola Kjelbye

Eva F Dahlgren utses till hedersdoktor vid Uppsala universitet

Eva F Dahlgren, författare, skribent, journalist och föreläsare, utses till hedersdoktor vid medicinska fakultetet vid Uppsala universitet.

EvaF Dahlgren är författare till Farfar var rasbiolog, Fallet Sigrid GellnerFallna kvinnor och Vad hände med barnen?.

En ständigt aktuell fråga som löper genom Eva F Dahlgrens böcker är frågan: Vem är värdefull och vem är undermålig? Och vem avgör det?

Farfar var rasbiolog skildrar hon sin farfar Ossian Dahlgren. Han var professor i botanik vid Uppsala universitet men höll även populärvetenskapliga föreläsningar vid Statens institut för rasbiologisk forskning som lades ner för 60 år sedan.

I Fallna kvinnor skildras ”undermåliga” kvinnor på Statens tvångsarbetsanstalt i Landskrona, där landets prostituerade kvinnor spärrades in på 1920- och 30-talen. Kvinnorna stämplades för livet och studerades också av rasbiologer.

I Vad hände med barnen? berättar Eva F Dahlgren om den omfattande fosterbarnsindustrin i Sverige. ”Oäkta” barn säljs till lägstbjudande på auktion fram till 1918, utnyttjas som arbetskraft eller vanvårdas till döds. Parallellt med detta skapar filantroper ”fosterbarnens ö” på Gålö i Stockholms skärgård. Där tvingas arrendetorparna ta emot närmare tusen fattiga stadsbarn innan verksamheten läggs ner 1939.