Bokförlaget Forum, 2023-10-03

Foto: Gabriel Liljevall

Lisa Röstlund tilldelas Stiftelsen Klockrosens stipendium

Journalisten och författaren Lisa Röstlund tilldelas Stiftelsen Klockrosens stipendium på 100 000 kronor. Hon är en av stiftelsens första fyra stipendiater tillsammans med Johan Svedjedal, Maja Hagerman samt violinisten Malin Broman.

Motiveringen:

"Lisa Röstlund tilldelas Klockrosens stipendium för sin bok Skogslandet som på vacker prosa och med gedigna efterforskningar berättar om svenskt skogsbruk. Med klara belägg visar hon sambanden mellan partsintressen och en resulterande och farlig utarmning av naturen."

Om stiftelsen

Stiftelsen Klockrosen grundades 2020 av makarna Börje Frelin och Kerstin Ekman. Stiftelsens ändamål är att ge ekonomiskt stöd åt författare av skönlitterära och essäistiska verk som har fordrat efterforskning eller resor. Områden inom musik belönas också. Stipendierna kan inte sökas utan visar uppskattning av ett verk med förhoppning om att medlen kan vara till hjälp för fortsatt konstnärlig verksamhet.

Om Skogslandet

I skogslandet Sverige pågår en kamp. Biologer larmar: de sista riktiga skogarna försvinner – snart återstår bara hyggen och plantager. Skogsbolag och andra forskare säger tvärtom: vi har aldrig haft så mycket skog som nu. Och mitt i brinnande klimat och biologisk mångfaldskris är man djupt oense om hur skogen ska användas för att bäst möta den.

När journalisten Lisa Röstlund granskar en av vår tids ödesfrågor kliver hon ned i skyttegravarna och blottar konsekvenserna av motsättningarna. Hon finner hemliga dokument och möter rädda människor som bara vågar uttala sig anonymt, men också de som väljer att prata öppet.

Om unika skogar som huggs ned. Om livsformer som riskerar att försvinna. Om allvarliga hot mellan grannar. Om välrenommerade forskare som mobbas ut. Och om vetenskapsmän som deltar när industrin smider planer om förändrade sätt att mäta. Granskningen vävs in i hennes vardag och väcker svåra frågor.

Om Lisa Röstlund

Lisa Röstlund arbetar som grävande reporter på Dagens Nyheter. Hon har tidigare bland annat granskat Lundin Oil, högerextrema grupper, klimatkompensation och konsulterna på Karolinska. Om det senare skrev hon tillsammans Anna Gustafsson boken Konsulterna som nominerades till Guldspaden och Stora Journalistpriset. Boken Skogslandet – en granskning är en utveckling och fördjupning av de flertal artiklar hon skrivit om ämnet i Dagens Nyheter. Lisa har tidigare belönats med  Guldspaden 2022 och Ludvig Nordström-priset 2023 för sin bok.