Bokförlaget Forum, 2022-06-02

Foto: Gabriel Liljevall

Skogslandet – en granskning

Mänskligheten står inför två katastrofala kriser: klimatkrisen och den som handlar om biologisk mångfald – att arter dör ut i snabb takt. Skogen är en viktig nyckel till att kunna lösa båda kriserna, säger FN. Trots att Sverige består till två tredjedelar av skog har hittills få journalistiska granskningar gjorts om det här enorma ämnet. Äntligen kommer Lisa Röstlunds bok Skogslandet – en granskning.

Martin Ransgart, förläggare och publicistisk chef för facklitteratur på Bokförlaget Forum:

– Vi är många i Sverige som har en nära relation till naturen, kanske särskilt skogen. Och många av oss lever nog i tron att vi dessutom tar hand om vår skog på bästa sätt, men det är långtifrån sanningen. Med Skogslandet har Lisa Röstlund skrivit en av årets viktigaste fackböcker, där hon blottlägger hur djupt oense man är om skogen och hur den ska brukas.

Lisa Röstlund arbetar som grävande reporter på Dagens Nyheter. Hon har tidigare bland annat granskat Lundin Oil, högerextrema grupper, klimatkompensation och konsulterna på Karolinska. Om det senare skrev hon tillsammans Anna Gustafsson boken Konsulterna som nominerades till Guldspaden och Stora Journalistpriset. Boken Skogslandet – en granskning är en utveckling och fördjupning av de flertal artiklar hon skrivit om ämnet i Dagens Nyheter.

Lisa Röstlund:

– Jag insåg att jag bara skrapat på ytan tidigare. Jag tror att många kommer förbluffas över hur extremt skilda bilder av verkligheten som ges från industrin och forskare som är inriktade mot virkesproduktion å ena sidan – och från samer, miljöorganisationer och ekologiforskare å andra sidan. Hur myndigheter och politiker kämpar på industrins sida – trots rapporter om att såväl ekonomi och miljö gynnas av förändring. Och hur man som journalist stämplas som aktivist och utsätts för ett drev från industrin och forskare som är nära industrin, då man granskar den här näringen.

Skogslandet – en granskning utkommer 7 juni.

För recensionsexemplar och intervjuförfrågningar kontakta

Marie Lok Björk, Mediekontakt, marie.bjork@bonnierforlagen.se